انواع سیب

تماس بگیرید
از درختان میوه منطقه معتدله است،بعضی از ارقام سیب در 70روز می رسند و برخی دیگر 180 روز یا بیشتر برای رسیدن زمان لازم دارند،در برخی از ارقام سیب تناوب باردهی شدیدی دارند مانند سیب لبنانی

توضیحات

۱ -نهال سیب گلاب :

دارای عطر خاص،رنگ آن سرخ و سفید کمی سبز،حجم متوسط،طعم شیرین و آبدار و معطر،زمان گلدهی ۷-۲۵ اردیبهشت و دوران آن ۱۴ روز-محصول آن اوایل تابستان می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۲ -نهال سیب لبنانی زرد :

از طریق واردات از لبنان با ایران و به نام سیب لبنانی معروف است،مهمترین سیب کشورمان است،میوه بلند و کشیده،پوست صاف به رنگ سبز مایل به زرد و در مناطق مرتفع با نور کافی و هوای خنک،گونه ای دیگر رنگ قرمز روشنی دارد و خاصیت انباری مناسبی دارد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۳ -نهال سیب لبنانی قرمز :

از طریق واردات از لبنان با ایران و به نام سیب لبنانی معروف است،مهمترین سیب کشورمان است،میوه بلند و کشیده،پوست صاف به رنگ قرمز و در مناطق مرتفع با نور کافی و هوای خنک،گونه ای دیگر رنگ قرمز روشنی دارد و خاصیت انباری مناسبی دارد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۴ -نهال سیب شفیع آباد :

در طهران و کرج کشت می شود،رنگ آن سرخ و سفید گلی،کمی گرد و کشیده و منظم،پوست صاف،شیرین و کم آب ريا،زمان برداشت محصول اواخر تیر و اوایل مرداد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۵ –نهال سیب قره یرپاق :

سیب منطقه آذربایجان و دارای شاخ و برگ قوی،رنگ آن قرمز با خالهای سفید،کمی آبدار و زمان برداشت میوه اوایل مرداد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۶ –نهال سیب تابستانه اهر :

در مناطق اهر،مشکین شهر کاشت و رنگ آن قرمز تند و بازار پسند می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۷ –نهال سیب علی موری خراسان :

در اطراف مشهد و ارنکه کرج-چالوس بده،سرخو سفید است،کم عطر و آبدار و از انواع پاییزه به حساب می آید .

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۸ –نهال سیب قندک :

کوچک،سفید و زودرس می باشد و در اوایل تابستان از بازار مناسبی برخوردار است.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۹ –نهال سیب مربایی مشهد :

پاکوتاه،پربار و ریز بوده و میوه آن کوچک و قرمز و معطر و از ان مربا درست می کنند ،زمان برداشت آن اوایل شهریور می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۱۰ –نهال سیب مشهد :

بهترین ارقام زمستانه بوده،رنگ آن سرخ تا سرخ تند،فرم عمومی گرد و گاهی کشیده دارد و زمان برداشت محصول اواسط مهر می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۱۱ –نهال سیب زنور :

سیب زمستانه آذری می باشد،رنگ آن قرمز،کمی کشیده،قابلیت بالای انبارداری،شیرین و معطر،زمان برداشت اواخر شهریور است.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۱۲ –نهال سیب شمیرانی :

مرغوبترین سیب بازار طهران،رنگ آن قرمز خوشرنگ و حنایی با زمینه ی زرد،شیرین و معطر با قابلیت انباری،زمان برداشت محصول اواسط مهرماه می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۱۳ –نهال سیب گلشاهی :

سیب خراسانی،سفید با لکه های قرمز،آبدار و معطر با قابلیت انبارداری می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۱۴ –نهال سیب دریان :

شبیه سیب گلشاهی،آبدار و کم شیرین با قابلیت نگهداری سردخانه،این محصول به بیماری لکه سیاه سیب حساس است.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۱۵ –نهال سیب گلدن دلیشز :

از طریق واردات از لبنان با ایران و به نام سیب لبنانی معروف است،مهمترین سیب کشورمان است،میوه بلند و کشیده،پوست صاف به رنگ سبز مایل به زرد و در مناطق مرتفع با نور کافی و هوای خنک،گونه ای دیگر رنگ قرمز روشنی دارد و خاصیت انباری مناسبی دارد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۱۶ –نهال سیب رد دلیشز :

رقم تجاری جهان است و نگهداری آن به سردخانه نیاز دارد این رقم در مناطق مرطوب به بیماری شانکر مبلا می شود،گوشت میوه سفید مایل به زرد است که در زمان رسیدن کاملا زرد رنگ می شود،آبدار و ترد و شیرین و زمان برداشت آن اواخر شهریور می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۱۷ –نهال سیب گرانی اسمیت :

به تازگی در بازار ایران جا باز کرده است،درشت و کروی و رنگ پوست میئه سبز است گوشت میوه شیرین مایل به ترش استزمان برداشت آن اواخر شهریور تا اواسط مهر و خاصیت انبارداری مناسبی دارد این محصول به سفیدک،آفت کنه،لکه سیاه و آتشک حساس می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۱۸ –نهال سیب جوناتان :

رقم امریکایی،شکل آن گرد و کشیده است پوست میوه صاف و نقطه های مشخص دارد،رنگ آن زرد مایل به سبز که یک پوشش قرمز همه جانبه آن را فرا گرفته،ترش و معطر است و زمان برداشت اواسط شهریور تا اوایل مهرماه و قابلیت نگهداری سردخانه تا اواخر بهمن ماه است.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۱۹ –نهال سیب مک اینتاش :

اصل ان کانادایی،درشت و گرد،رنگ پوست آن سبز که از یک رنگ قرمز مایل به آبی پوشانیده می شود،پوست آن صاف و محکم و گوشت میوه سبز مایل به سفید،آبدار و اندکی ترش و برداشت محصول اواخر شهریور و در سردخانه تا اواخر آذرماه ماندگار است و میزان حساسیت به سفیدک و آتشک کم تا متوسط می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۲۰ –نهال سیب کاکس ارنج :

کوچک تا متوسط است،گرد و پوست زبر دارد،رنگ میوه زرد با مخلوطی از سبز با پوشش قرمز است،برداشت آن اواخر شهریور و قابلیت نگهداری در سردخانه تا اواخر دیماه را دارد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۲۱ –نهال سیب فوجی :

اصل آن ژاپنی بوده،از نوارهای قرمز رنگ روی زمینه سبز پوشیده شده است،سفت،ترد،آبدار با طعم شیرین با قابلیت نگهداری ۷-۸ ماه در انبار می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


۲۲ –نهال سیب گالا :

از تلاقی گلدن و کاکس به دست می آید،بشکل بیضوی برنگ قرمز مایل به نارنجی و بعنوان بهترین سیب تابستانی می باشد و در باغات دماوند کشت میشود.

NOT FOUND

نهال یکساله سیب-نهال ۲ ساله سیب-نهال ۳ ساله سیب

 


تذکر مهم : جهت استعلام قیمت و یا خرید عمده محصول لطفا با واحد فروش تماس بگیرید.

روش درخواست خرید محصول:

شما میتوانید به صورت مستقیم بن واسطه به صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به تهیه انواع نهال مورد نظر نمایید نگران بعد مسافت و خشک شدن و خطای نهال نباشید زیرا همکاران ما نهال مورد نظر شما را پس از هرس ریشه و ضد عفونی و پرالیناژ( عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادی چسبنده و ضدعفونی کننده.)در بسته بندی داخل نایلون و کیسه پیچیده و برچسب گذاری شده در اولین فرصت به مقصد ارسال مینمایند به همراه کلیه نهالها دفترچه راهنمای کاشت موجود میباشد که در ان به طورکامل چگونگی حفر گودال -کاشت نهال -فاصله بین درختان-نحوه کود دهی-آبیاری-روشهای صحیح هرس درختان توضیح داده شده است

با توجه به تجربیات سالهای گذشته در ارسال نهال به نقاط مختلف کشور به طریق ذیل عمل میشود
ارسال نهال مورد نیاز از طریق پایانه اتوبوسرانی: دراین روش نهالها بسته بندی و بعد از تحویل به قسمت باربری ترمینال پس از یک روز کاری نهال به دست متقاضی خواهد رسید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انواع سیب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *