گل های فصلی

آبشار طلائی

تماس بگیرید

مشخصات : درختچه رونده خزان دار یا نیمه سبز،گل آن طلایی و ابتدای بهار ظاهر می گردد مکان : آفتابی حداقل دمای مورد تحمل : 15- درجه سانتیگراد ازدیاد : قلمه کاربرد : آویز و برای پوشش دیوارها

آبیس

تماس بگیرید

مشخصات : درختی شبیه درخت کریسمس و کندرشد،با حداکثر ارتفاع 5 متروتاجی با گستردگی 1/8متر،برگهای سوزنی کوتاه مکان : آفتابی،خاک مرطوب و خنک حداقل دمای مورد تحمل : 5- درجه سانتیگراد ازدیاد : کاشت بذر کاربرد : زینتی

آتروپیلکس

تماس بگیرید

مشخصات : سریع الرشد،حداکثر 1متر با برگهای مثلثی شکل و قرمز مکان : آفتابی ازدیاد : بذر کاربرد : گل فصلی

آجوکا

تماس بگیرید

مشخصات : گیاه دائمی همیشه سبز و خزنده به بلندی 15 و گستردگی 90سانتیمتر،دارای ساقه های کرکدار و گسترش سریع،برگهای قاشقی برنگ سبز،برنزی با لکه های کرم و صورتی،گل آن خوشه ای به رنگ آبی تیره که که در اواخر بهار و تابستان ظاهر می شود مکان : نیمه سایه حداقل دمای مورد تحمل : 15- درجه سانتیگراد ازدیاد : تقسیم گیاه در بهار کاربرد : گیاه پوششی

آچیلا

تماس بگیرید

مشخصات : گیاه دائمی با حداکثر بلندی یک متر،برگ منقسم،گل کوچک صورتی رنگ بصورت گل آذین که در تابستان طاهر می شود مکان : آفتابی حداقل دمای مرد تحمل : 15- درجه سانتیگراد ازدیاد : تقسیم گیاه یا کاشت بذر کاربرد : گیاه فصلی،علفی گلدار چندساله

آچیلا زرد

تماس بگیرید

مشخصات : گیاه دائمی با حداکثر بلندی یک متر،برگهای منقسم و گلهای زرد و سفیدرنگ که بصورت گل آذین در فصل تابستان طاهر می شود مکان : آفتابی حداقل دمای مورد تحمل : 15-درجه سانتیگراد ازدیاد : تقسیم گیاه یا کاشت بذر کاربرد : گل فصلی،گیاه علفی گلدار چندساله

آچیناسه

تماس بگیرید

مشخصات : گیاه دائمی با ارتفاع یک متر با ساقه های کرکدار،گلهای آن بزرگ و مینایی شکل به رنگهای سفید و صورتی و زرشکی مکان : آفتابی حداقل دمای مورد تحمل : 15- درجه سانتی گراد ازدیاد : تقسیم گیاه-قلمه کاربرد : کاشت در حاشیه-گیاه چندساله گلدار

آرابیس

تماس بگیرید

مشخصات گیاه : گیاهی دائمی و همیشه سبز با گل هایی ریز و چهارگلبرگی به رنگ سفید،صورتی یا بنفش،برگها به رنگ سبز خاکستری و زبان مانند با حاشیه دندانه دار یا صاف مکان : آفتاب حداقل دمای مورد تحمل 15- درجه سانتیگراد ازدیاد : ریشه دار کردن قلمه-کشت بذر کاربرد : فضای سبز-باغهای صخره ای

آرمریا

تماس بگیرید

مشخصات گیاه : همیشه سبز دائمی و مقاوم با حداکثر بلندی 20 سانتیمتر و گستردگی 30 سانتیمتر،برگها علفی و بصورت کپه ای می روید،گلهای کوچک سفید تا صورتی و در تابستان طاهر می شود. مکان : کاملا آفتابی حداقل دمای مورد تحمل : 15- سانتی گراد ازدیاد : کاشت بذر در پاییز-تقسیم بوته کاربرد : گیاه پوششی و کاشت در باغ صخره ای

1 2 9 10