مشكلات احتمالي در پرورش و نگه داري قارچ صدفي

لازم به ذكر است قارچ صدفي بسيار مقاوم هستند وهيچ يك از موارد مذكور در زير نمي توانند اين قارچها را غير قابل مصرف كنند زيرا كليه مشكلات مذكور در زير واكنشهاي فيزيولوژيك قارچ صدفي در مقابل شرايط محيطي نا مناسب است كه به محض تامين شرايط مورد نياز مجددا قارچهاي سالمي توليد خواهد كرد

۱ – قارچها به شكل توده مرجاني رشد مي كنند
علت : تهويه نامناسب – كمبود نور
رفع مشكل : كمپوستها رابه مكاني كه داراي نور كافي وغيرمستقيم باشدمنتقل نمائيد.قارچ صدفي نيازبه نور مستقيم وشديد ندارند نورفضاي داخلآپارتمان و اتاقها با نور يك لامپ معمولي (۸۰۰تا ۱۰۰۰لوكس در ۱۲ ساعت ) كاقي است ضمنا براي مشكل تهويه نيز مي توانيدهريك ساعت يكبار هواي سالن را تهويه كنيد

۲ – قارچها داراي ساقه بلند و كلاهك ريز و بعضا فاقد كلاهك
علت : تهويه مناسب نيست و تجمع گاز كربنيك در محيط زياد است.
رفع مشكل قارچ صدفي راي رشد نياز به اكسيژن دارد كه با تهويه مناسب ( هر يك تا دوساعت يكبار ) اين مشكل حل ميشود . بلند شدن ساقه ها بعضا به علت كمبود نور نيز عارض ميشود

۳ – قارچها چند سانتي متر بيشتر رشد نمي كنند
علت : – كلاهكهاي قارچ در اثر كمبود رطوبت خشك شده اند – دركنار قارچهاي قوي تر رشد كرده اند – برخي از قارچها از ابتدا ضعيف هستند
رفع مشكل : با افزايش كار رطوبت سازها ميتوانيد كمبود رطوبت راجبران نمائيد ( رطوبت مطلوب بين۹۰% -۸۰ % است ) ضمنا كاهش دما به ۱۸ درجه ( شوك حرارتي ) در اين مرحله مفيد است قارچهايي هم كه در كنار قارچهاي قوي تر رشد مي كنند،قدرت رقابت با آنها را ندارند وطبيعي است كه كوچك باقي بمانند. ضمنا قرار نيست تمام قارچها بسيار قوي و بزرگ باشند

۴ – روي كلاهكها تيره و سياه مي شود
علت : نور موجود در فضاي نگهداري قارچ صدفي بيش از حد نياز قارچ است.
رفع مشكل : اگركمپوستها را به مكاني با نور كمتر وغير مستقيم منتقل نمائيدمطمئنا بازهم قارچهاي سفيدرنگ و زيبايي توليد خواهيد كرد.

۵ – ديگر قارچ توليد نمي كند
علت : – توده داخلي كمپوستها خشك شده است . – قارچهاي آن تمام شده وقدرت رويش ندارد .
رفع مشكل : قارچها نيز مانند تمام موجودات زنده براي ادامه حيات خود نياز به آب دارند . وقتي آب توده داخلي كمپوست كاهش مي يابد رشد نمي كنند.براي حل اين مشكل توده داخلي كمپوست را از پلا ستيك خارج نموده به مدت ۱۰-۱۲ ساعت در داخل آب تميز قراردهيد. در اين حالت يك جسم سنگين – و تميز ـ برروي توده قراردهيد تاكاملابه زيرآب فرورود .پس از آن از آب خارج كرده اجازه دهيد آب مازادآنها خارج شود. سپس مجددا در داخل كيسه (بهتراست از كيسه ديگري استفاده بفرمائيد ) قرار دهيد .اكنون كمپوست آماده است تا مجددا قارچ توليد نمايد.اگر مجددا اين كار را انجام داديد و ديگر قارچ توليد نشد ، متاسفانه ميسليومها قدرت توليد ندارندمعمولا مدت زمان اقتصادي هر كمپوست را سه ماه درنظر ميگيرند. ولي جاي نگراني نيست ،چون اكنون شما يك خوراك دام با ارزش پروتئيني بالا وخاك گلدان بسيار خوب براي گلدانها و باغچه تان در دست داريد .

۶- برروي توده داخلي كمپوستها ، توده هاي سبز آبي و يا سياه رنگي مشاهده ميشود
علت: كمپوستها مورد حمله قارچ هاي پارازيت قرار گرفته است.
رفع مشكل : قارچ صدفي قدرت ساپروفيتي بالايي دارند وبه راحتي مي توانند با پارازيتهاي مزاحم مقابله كنند ولي شما مي توانيد توده را از داخل پلاستيك خارج نموده قسمت آلوده را همراه با توده زير آن ( به عمق و شعاع ۱۰ سانتي متري ) از توده جدا نمائيدوقسمت آلوده را معدوم نماييد اگر آلودگي كيسه زياد باشد كل كيسه را معدوم كنيد.سپس كمپوست رابا آب تميز اسپري نموده و حتما درون يك كيسه جديد قرار دهيد زيرا كيسه قبلي آلوده است.

۷- قارچها زرد و پلاسيده مي شوند
علت : بر روي كلاهكهاي قارچ آب ريخته وجذب بافت آن شده است
رفع مشكل: قارچهاي صدفي براي رشد نياز به رطوبت بالاي ۸۰ درصد دارند ولي اين به معناي اسپري نمودن آب بر روي كلاهكهاي قارچ به صورت مستقيم نيست

دیدگاهی بنویسید

مطالب مشابه