بادام،درخت بادام،نهال بادام :

درختی مناسب برای مناطق سردسیری و نیمه سردسیری،ارتفاع ان گاه به 10 متر می رسد،نیاز سرمایی بادام 100-400ساعت سرمای کمتر از 7 درجه است،سرمای زمستانه ان پایین تر از 22- نباشد و گرمای تابستان بیشتر از 35 نباشد


1 –نهال بادام آذر (شماره آ.اچ.50) :

حاصل رقم ایتالیایی (پدر) و رقم فرانسوی (ای) (مادری) است،قوی و پربلر،دیرگل،پوست سبز ان به اسانی از هسته جدا می شود.

NOT FOUND

نهال یکساله بادام-نهال ۲ ساله بادام-نهال ۳ ساله بادام

قیمت : 8000 الی 10000

2 –نهال بادام شکوفه (آ.اچ.3) :

شکل درخت گسترده و باز است،دیرگل،پوست ان سخت می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله بادام-نهال ۲ ساله بادام-نهال ۳ ساله بادام

قیمت : 8000 الی 11000

3 –نهال بادام فرانیس (شماره ار486) :

درختی قوی و دیرگل،فرانسوی،برداشت محصول اسان و پوست سبز به راحتی جدا می شود.

NOT FOUND

نهال یکساله بادام-نهال ۲ ساله بادام-نهال ۳ ساله بادام

قیمت : 10000 الی 12000

4 –نهال بادام حریر (شماره آ.اچ.25) :

درختی قویتر از رقم آذر،دیرگل و پربار،پوست نازک و پوست سبز به راحتی از میوه جدا می شود.

NOT FOUND

نهال یکساله بادام-نهال ۲ ساله بادام-نهال ۳ ساله بادام

قیمت : 9000 الی 11000

5 –نهال بادام سهند ( شماره ال.62) :

درختی بزرگ و قوی،خیلی دیرگل و پربار می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله بادام-نهال ۲ ساله بادام-نهال ۳ ساله بادام

قیمت : 9000 الی 11000

6 –نهال بادام یلدا :

درختی قوی،بشکل گسترده،میوه پوست نازک،میان گل و دوره گل دهی آن طولانی است.

NOT FOUND

نهال یکساله بادام-نهال ۲ ساله بادام-نهال ۳ ساله بادام

قیمت : 12000 الی 14000

7 –نهال بادام کاغذی (سفید یا نجف ابادی) :

خیلی زودگل و پربار و پوست نازک می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله بادام-نهال ۲ ساله بادام-نهال ۳ ساله بادام

قیمت : 8000 الی 9000

8 –نهال بادام نان پاریل :

دیرگل و کیفیت میوه فوق العاده،پوست نازک می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله بادام-نهال ۲ ساله بادام-نهال ۳ ساله بادام

قیمت : 10000 الی 11000

9 –نهال بادام آی :

پوست نازک و به نسبت پربار،نیازمند هرس مداوم و گرده افشان مناسب با مغز شیرین و مورد توجه در شیرنی پزی می باشد.

NOT FOUND

نهال یکساله بادام-نهال ۲ ساله بادام-نهال ۳ ساله بادام

قیمت : 9000 الی 11000

تذکر مهم : جهت استعلام قیمت و یا خرید عمده محصول لطفا با واحد فروش تماس بگیرید.

روش درخواست خرید محصول:

شما میتوانید به صورت مستقیم بن واسطه به صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به تهیه انواع نهال مورد نظر نمایید نگران بعد مسافت و خشک شدن و خطای نهال نباشید زیرا همکاران ما نهال مورد نظر شما را پس از هرس ریشه و ضد عفونی و پرالیناژ( عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادی چسبنده و ضدعفونی کننده.)در بسته بندی داخل نایلون و کیسه پیچیده و برچسب گذاری شده در اولین فرصت به مقصد ارسال مینمایند به همراه کلیه نهالها دفترچه راهنمای کاشت موجود میباشد که در ان به طورکامل چگونگی حفر گودال -کاشت نهال -فاصله بین درختان-نحوه کود دهی-آبیاری-روشهای صحیح هرس درختان توضیح داده شده است

با توجه به تجربیات سالهای گذشته در ارسال نهال به نقاط مختلف کشور به طریق ذیل عمل میشود
ارسال نهال مورد نیاز از طریق پایانه اتوبوسرانی: دراین روش نهالها بسته بندی و بعد از تحویل به قسمت باربری ترمینال پس از یک روز کاری نهال به دست متقاضی خواهد رسید.