مقالات آموزشی گوناگون:

1- آموزش کاشت درخت/نهال
2- آموزش کشت گوجه فرنگی در گلخانه
3- کشت زعفران
4- اثر توت فرنگی در پیشگیری از بیماریهای قلبی
5- کشت گندم پر محصول
6- اثرشوری و اکسین بر جوانه زنی سه رقم گندم
7- ارزیابی مقاومت به خشکی یونجه های گرمسیری
8- افزایش محصول گندم با کود زیستی فسفاته
9- انرژی هسته ای و کاربرد آن در کشاورزی
10- کاهش خسارت خشکسالی در گندم دیم
11- بررسی اقتصادی خاکورزی در تناوب گندم
12- بررسی عملکردهای ژنوتیپ های نخود
13- بررسی عکس العمل یونجه
14- کاربرد علفکش ها
15- مشکلات احتمالی در پرورش قارچ صدفی
16- گیاه کرچک
17- همه چیز درمورد گندم
18- همه چیز درباره سویا